Hypnose voor kinderen

Vanaf nu is er ook hypnose voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 – 5 jaar. Vanaf de leeftijd van 12 jaar, kan er een ‘volwassen’ sessie gehouden worden.

Bij hypnose voor kinderen wordt er een onderscheid gemaakt tussen kinderen jonger dan 7 jaar en kinderen die ouder zijn.  Bij kinderen jonger dan 7 jaar is er nog geen kritische factor aanwezig, wat wilt zeggen dat deze kinderen nog zeer fantasierijk zijn. Zo kan je hen bv. vertellen dat water paars ziet in plaats van blauw en zullen ze dit ook geloven. De leeftijd van 7 jaar is een indicatie en bij sommige kinderen kan deze kritische factor er al eerder zijn, of pas op latere leeftijd. Dit wordt bekeken tijdens de sessie zelf.

Wanneer deze kritische factor reeds gevormd is, kan er enkel verandering gebeuren als je kind dit zelf wilt. Belangrijk hierbij is dat je op een rustige en kalme manier met je kind het onderwerp bespreekt en wat de voordelen zouden zijn van de veranderingen.

Wanneer het jezelf niet lukt om je kind open te laten staan voor de veranderingen omdat je er zelf te dicht bij staat, kan je dit ook door mij laten doen als neutrale persoon. In dit geval reken ik enkel een coaching sessie aan.
Eveneens wanneer je ervan overtuigd bent dat het kind de verandering wel ziet zitten, maar tijdens de sessie het toch niet zo blijkt te zijn, wordt er een coaching sessie aangerekend in plaats van een hypnose sessie.

De sessies zijn ideaal om verandering te brengen rond gedrag, eten, slapen, nachtmerries, bedplassen, angsten, zelfvertrouwen en zo veel meer.

Tijdens de sessie zelf worden de ouders mee binnen gevraagd om de intake te doen. Hierna vraag ik aan de ouders om de kamer te verlaten, zodat er geen afleiding is voor het kind. Na de sessie komen de ouders weer binnen en gaan we vertellen over hoe de ervaring is geweest. Ook hier is het weer belangrijk om je kind na de sessie niet in twijfel te brengen, want hij of zij is er van overtuigd dat de verandering heeft plaats gevonden. Positieve omgang naar je kind toe is zeer belangrijk. Heb je echter kritische vragen, stel deze dan gerust wanneer je kind in de wachtzaal zit, zodat hij / zij dit niet kan horen om de effectiviteit van de sessie niet te verstoren.

 

Voor vragen, kan je steeds mailen naar info@hypnostudio.nl